Belgrade Waterfront — Može!

Uz pomoć stambenih kredita Raiffaisen banke, život u Belgrade Waterfront-u postaje stvarnost

Kontaktirajte nas

Naši bankari su vam na raspolaganju

placeholder

Sunčana strana života

Obezbedite svojoj porodici i sebi život iz snova. Uz pomoć naših stambenih kredita više od 3.000 domova našlo je svoje idealne porodice.

placeholder

Izaberite kredit prema svojim potrebama

Ako se opredelite za fiksnu kamatu, uz stambeni kredit Raffeisen banke imaćete istu kamatu tokom celog perioda otplate, do 30 godina. Na raspolaganju Vam je i kredit sa varijabilnom kamatom, a naši savetnici za stambene kredite pomoći će Vam da se opredelite za optimalan model kredita.

Saznajte više

Opšti uslovi

 • Minimalno učešće 20% kupoprodajne cene. Za kredite iznosa preko EUR 250.000, minimalno učešće je 30%
 • Rok do 65. godine života podnosioca zahteva
 • Bez osiguranja kod NK

Obezbeđenje

 • Obezbeđenje kredita je hipoteka I reda u korist Raiffeisen banke a.d. na nepokretnosti u izgradnji. Obezbeđenje može biti I hipoteka I reda na drugoj uknjiženoj nepokretnsoti adekvatne vrednosti.
 • Osiguranje nepokretnosti koje je predmet obezbeđenja je obavezno tokom čitavog perioda otplate kredita
 • Životno osiguranje podnosioca zahteva je opciono
 • Lična menica

Realizacija kredita

 • Realizacija kredita se vrši na escrow račun koji se vodi na ime klijenta
 • Puštanje kredita na račun investitora se vrsi u dve transe: Prva transa u visini od 50% iznosa kredita se prenosi na račun investitora pri stepenu izgrađenosti objekta od 60%. Druga transa u visini od 50% iznosa kredita prenosi se na racun investitora pri stepenu izgrađenosti objekta od 80%
 • Klijent moze odabrati da koristi grejs period od maksimalno 18 meseci, a može odlučiti i da sa otplatom kredita počne odmah nakon realizacije istog.
 • Tokom grejs perioda, klijent plaća interkalarnu kamatu od 1%, fiksno, na godišnjem nivou.

Reprezentativni primer stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom

Model kredita Kredit indeksiran u valuti EUR s promenljivom kamatnom stopom

Životno osiguranje opciono

Iznos kredita EUR 165.000,00

što u dinarskoj protivvrednosti iznosi RSD  19.398.835,50 obračunato po zvaničnom  srednjem kursu na dan 08.06.2021. godine.

Rok (u mesecima) 360
Nominalna kamatna stopa*  promenljiva, godišnja,  proporcionalni   metod  obračuna 6M EURIBOR* + 2,99%

(fiksna marža)

*promenljivi deo kamatne stope-  vrednost 6M Euribora na dan 08.06.2021.  godine i iznosi -0.51%.

Interkalarna kamata 1% (na godišnjem nivou,fiksna)
Anuitet EUR 649,98
Efektivna kamatna stopa*

(na dan 08.06.2021. godine)

2,61%
Provizija za obradu zahteva Bez provizije na obradu zahteva

Reprezentativni primer stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom

 • Model kredita Kredit indeksiran u valuti EUR s fiksnom kamatnom stopom

  Životno osiguranje opciono

  Iznos kredita EUR 165.000,00

  što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 19.398.835,50 RSD obračunato  po zvaničnom srednjem kursu na dan 08.06.2021. godine.

  Rok (u mesecima) 120 180 360
  Nominalna kamatna stopa  (FIKSNA):

  fiksna, godišnja, proporcionalni  metod obračuna

  3,35% 3,65% 3,85%
  Interkalarna kamata 1% (na godišnjem nivou,fiksno)
  Anuitet EUR 1620,05 EUR 1191,75 EUR 773,53
  Efektivna kamatna stopa * (na dan 02.04.2021. godine) 3,56% 3,84% 4,01%
  Provizija za obradu zahteva Bez provizije za obradu zahteva