Investiciono savetovanje

Bićemo Vaš partner u upravljanju sredstvima

about image

Optimalna raspodela finansijskih usluga jedna je od glavnih stavki opsežnog plana upravljanja Vašom imovinom. Uz stručne savete Vašeg privatnog bankara, moći ćete da saznate kom profilu investitora pripadate, te da spoznate koji finansijski instrumenti odgovaraju Vašim mogućnostima i potrebama.

Pored investicionih fondova kojima upravlja Raiffeisen INVEST, Raiffeisen banka Vam takođe nudi mogućnost trgovanja finansijskim instrumentima na domaćem i inostranim tržištima, koristeći usluge na globalnom nivou. Saradnja sa mrežom specijalista i brokera unutar Raiffeisen-a, omogućava ponudu usluga i trgovanja finansijskim instrumetima.

slika u sadržaju