O nama

Šta je FWR privatno bankarstvo i koja je naša misija?

about image

Odabirom „Friedrich Wilhelm Raiffeisen“ privatnog bankarstva, izabrali ste dugoročnog partnera na koga uvek možete da se oslonite. Pružajući Vam stručnu i personalizovanu podršku, sa Vama gradimo dugoročne odnose, uz garanciju privatnosti, sigurnosti i najvišeg nivoa usluge.

Dugoročne investicione ciljeve i smernice određujete Vi lično, a naši privatni bankari će Vam pružiti svu neophodnu podršku i savete kako da ih najbolje realizujete.

placeholder

Naša misija

 

Naša osnovna misija je da ostvarimo dugoročan odnos sa klijentima i da osiguramo njihovo zadovoljstvo. Nastojimo da pratimo najsavremenije tokove na tržištu, a posebnu pažnju pridajemo očekivanjima naših klijenata i sagledavanju njihovog investicionog profila. Kombinacijom ova dva aspekta, trudimo da svakom klijentu ponaosob pomognemo da ispuni svoje potrebe i očekivanja. Individualnost u pristupu, potpuna diskrecija i traženje sveobuhvatnih finansijskih i bankarskih rešenja – osnovne su vrednosti na kojima se bazira „Friedrich Wilhelm Raiffeisen“ privatno bankarstvo i koje nas izdvajaju od ostalih na tržištu.

Istorija

Image of Friedrich Wilhelm Raiffeisen

1847.

Fridrih Vilhelm Rajfajzen

Fridrih Vilhelm Rajfajzen (Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 1818-1888) imao je izuzetno važnu ulogu u razvoju finansijskog sektora u Austriji i Nemačkoj. Godine 1847. osnovao je prvu kreditnu uniju, a tokom godina se Rajfajzenov koncept proširio širom sveta: kreditne unije su započele sa poslovanjem ne samo u Evropi, već i u SAD, Japanu, Indiji, Kanadi iAustraliji.

Image of Friedrich Wilhelm Raiffeisen

1927.

Raiffeisen Bank International AG

RBI svojim matičnim tržištem smatra kako Austriju, gde je vodeća privredna i investiciona banka, tako i srednju i istočnu Evropu, sa ograncima na 13 tržišta ovog regiona. Pored toga, grupacija obuhvata brojne druge pružaoce finansijskih usluga, u segmentima lizinga, upravljanja sredstvima, kao i pripajanjima i akvizicijama.

Image of Friedrich Wilhelm Raiffeisen

2001.

Raiffeisen banka a.d. Beograd

Raiffeisen banka a.d. Beograd je svoje poslovanje u Srbiji započela je 2001. godine, kao prva domaća banka u stoprocentnom stranom vlasništvu. Tokom proteklih godina zauzela je poziciju jedne od vodećih banaka na srpskom bankarskom tržištu. Kao banka sa univerzalnim poslovanjem, nudi sve vrste bankarskih usluga u skladu sa zapadnim standardima, uz istovremeno razumevanje specifičnosti i mogućnosti koje pruža domaće finansijsko tržište.